Kontakt
Fundacja Kronenberga
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Dane adresowe

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

NIP: 525-15-69-384
KRS: 0000052030
Regon: 011931715
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Tel.: +48 22 826 83 24
E-mail:

Biuro Fundacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.Dorota Szostek - Rustecka
Prezes Zarządu
dorota.szostekrustecka@kronenberg.org.pl

Paulina Zalewska
Manager Programów, Szef Zespołu

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 24

Danuta Malitka-Górska
Manager Administracyjny

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 11

Agnieszka Łukasiak
Manager Programowy, Program Dotacji, Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 14

Grzegorz Wach
Manager Programowy

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 21

Magdalena Olejnicka
Starszy Specjalista ds. Komunikacji

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 12

Anna Kaim
Starszy Specjalista Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego Citi

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 23

Anna Langner-Kokowska
Starszy Specjalista Programowy, Program Wolontariatu Pracowniczego Citi

tel.: +48 22 826 83 24 wew. 22