Zapewnienie prywatności

Zapewnienie prywatności

Witamy na stronie internetowej Banku Handlowego w Warszawie S.A., działającego pod marką Citi Handlowy (dalej zwany jako "Bank"). W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w Banku zasady przetwarzania wszelkich informacji, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest taka sama ochrona danych Użytkowników naszej strony internetowej, jaką zapewniamy naszym Klientom w Banku.

Jeśli Użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu lub inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa. Takie informacje, jak również zakres działalności gospodarczej Klienta i jego transakcje będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w naszym Banku zasadami bezpieczeństwa i poufności.

Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika końcowego podczas lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych Banku.
Pliki cookies używane na stronach Banku nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych. Niektóre funkcjonalności na stronach Banku nie będą działały w sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na instalowanie plików cookies. Nie będzie np. możliwe wysłanie informacji z niektórych formularzy kontaktu.
Informacje dla Użytkowników:

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?

 • Cookies trwałe to pliki, które zostają zapisane na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, nawet po opuszczeniu przeglądanej strony. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Bank jest zapamiętanie wybranych przez Użytkownika preferencji podczas odwiedzenia danej strony internetowej jak na przykład zapamiętanie nazwy Użytkownika przy logowaniu do serwisu transakcyjnego. Celem tej funkcji jest umożliwienie automatycznego uzupełnienia pola nazwy Użytkownika na jego urządzeniu przy ponownym uruchomieniu Aplikacji. Użytkownik wyraża tym samym zgodę na przechowywanie tej informacji na swoim urządzeniu. Aby usunąć nazwę Użytkownika należy zaznaczyć zapamiętaną już nazwę a następnie z menu wybrać opcję "Usuń użytkownika".
 • Cookies sesji, które w serwisie Banku są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Bank jest identyfikacja danej sesji (dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie.
 • Cookies podmiotów zewnętrznych, z którymi Bank współpracuje, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji przez Bank jest zebranie danych dotyczących ruchu na stronach internetowych. Nie są to dane osobowe. Firmy, które świadczą usługi analityczne dla Banku, to między innymi Gemius czy Google.

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?
Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości.
Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w nastepujący sposób:

 1. W przeglądarce Internet Explorer należy:
  wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe" a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.
 2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy:
  wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".
 3. W przeglądarce Opera należy:
  wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane" a potem "Ciasteczka".
 4. W przeglądarce Google Chrome należy:
  z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie".

Powyższe typy przegladarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnosnie do plików cookies można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcję". Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Warto podkreslić, że przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych plików cookies na urzadzeniu końcowym Użytkownika może być konieczne do prawidłowego działania serwisów transakcyjnych udostępnianych przez Bank Klientom na podstawie zawartych nimi umów. Takie ustawienie przez Użytkownika ustawień przegladarki, które uniemożliwia instalowanie plików cookies może w takich sytuacjach całkowicie lub częsciowo zablokować możliwość korzystania z tych systemów transakcyjnych.

Ochrona danych osobowych Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. - zobowiązanie do zachowania poufności danych dotyczących Klientów

Naszym celem jest umacnianie zaufania do Banku poprzez zapewnienie optymalnej ochrony powierzonych Bankowi informacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru w zakresie sposobu przetwarzania swoich danych. Zachęcamy do podjęcia takiej decyzji, która da nam możliwość oferowania produktów i usług wychodzących naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom i potrzebom finansowym.

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. Dane te chronimy stosując zgodne z obowiązującymi przepisami, najlepsze, zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne oraz rygorystyczne procedury. Nasi pracownicy są szkoleni w zakresie odpowiedniego przetwarzania danych Klienta. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, wymagamy od nich stosowania takich standardów ochrony informacji, jakie obowiązują w Banku.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) Klientom przysługuje prawo do:

 • żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • zmieniania tych danych,
 • żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w celach marketingowych,

Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem:

 1. CitiPhone - (+48 22) 362 24 84 lub HelpDesk Pomoc Techniczna Citidirect 0 801 343 978 lub +48 (22) 690 15 21
 2. Serwisu bankowości internetowej http://www.online.citibank.pl/
 3. Serwisu bankowości internetowej http://citidirect.pl/ lub http://citidirecteb.pl/
 4. Oddziałów Banku