O Banku

Zarząd Banku

Zarząd Banku

Sławomir S. Sikora
rozwiń
zwiń
Sławomir S. Sikora

Prezes Zarządu Banku

Sławomir S. Sikora został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2003 r. W latach 2005-2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku.

W latach 2001-2003 był Prezesem Zarządu Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

W latach 1994-2001 pracował w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. na stanowisku Szefa Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. W latach 1989 - 1994 pełnił szereg wysokich rangą funkcji w Ministerstwie Finansów (m.in. był Dyrektorem Departamentu Bankowości i Instytucji Finansowych).

Sławomir S. Sikora jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Sławomir Sikora jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council przy Institute of International Finance (IIF) w Waszyngtonie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Natalia Bożek
rozwiń
zwiń
Natalia Bożek

Wiceprezes Zarządu Banku

Pani Natalia Bożek objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 21 marca 2018 roku.

Pani Natalia Bożek posiada obszerne doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów.

We wrześniu 2017 roku powróciła do Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako Dyrektor ds. Koordynacji Procesu Planowania Finansowego i Projektów Strategicznych, bezpośrednio wspierający Dyrektora Finansowego Banku.

W latach 2014-2017 Pani Natalia Bożek kontynuowała swoją karierę w ramach Grupy Citi, w spółce Citibank Europe PLC oddział w Polsce jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych na Europę.

W latach 1999 – 2014 była związana z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., początkowo jako Specjalista ds. Planowania i Analiz Biznesowych w Sektorze Bankowości Detalicznej, a następnie jako Dyrektor ds. Planowania i Analiz Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiadający za segment klientów indywidualnych oraz segment klientów instytucjonalnych.

Pani Natalia Bożek posiada wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku Rachunkowość i Finanse w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Maciej Kropidłowski
rozwiń
zwiń
Maciej Kropidłowski

Wiceprezes Zarządu Banku

Maciej Kropidłowski objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 19 marca 2014 roku.

Pan Maciej Kropidłowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania.

Od stycznia 2014 r. jest Szefem Sub-Sektora Rynków Finansowych w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W lutym 2014 r. powołany został w skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. W Banku Handlowym w Warszawie S.A. odpowiada za obszar skarbu w zakresie finansowania składników majątku Banku, usług finansowych na rynku pieniężnym, usług walutowych, transakcji obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi.

Pan Maciej Kropidłowski karierę zawodową rozpoczynał w roku 1995 w Dziale Bankowości Korporacyjnej Citibank (Poland) S.A. Cztery lata później objął stanowisko Doradcy w Dziale Klientów Globalnych w Citibank N.A. w Szwajcarii. W roku 2001 powrócił do Polski obejmując stanowisko Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W ramach pełnienia nowej funkcji odpowiadał za zarządzanie Działem Strukturyzacji i Sprzedaży Produktów Skarbowych.

Od 2008 r. zatrudniony był na stanowisku Szefa Sprzedaży Pionu Skarbu na region Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu w Citibank N.A. w Londynie i zarządzał sprzedażą produktów walutowych dla klientów korporacyjnych. Odegrał kluczową rolę w stworzeniu najlepszej platformy e Commerce dla klientów korporacyjnych oraz globalnego systemu CRM dla Global Markets.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


David Mouillé
rozwiń
zwiń
David Mouillé

Wiceprezes Zarządu Banku

Pan David Mouillé posiada obszerne doświadczenie zawodowe. Od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 r., Pan Mouillé odpowiadał za transformację bankowości detalicznej Citi na rynku Azji i Pacyfiku (Citi Asia Pacific Consumer Bank).

Wcześniej, od roku 2011, pełnił funkcję Szefa Bankowości Detalicznej w Citi Australia Consumer Bank, gdzie odpowiadał za Weath Management oraz dystrybucję w oddziałach, w ramach których łączna wartość aktywów objętych zarządzaniem przekraczała 7 mld USD.

W roku 2008 Pan David Mouillé objął stanowisko dyrektora finansowego w Citi Australia and New Zealand.

W latach 2003-2008, podczas pracy w Citi Asia Pacific Consumer Bank, był odpowiedzialny za obszar fuzji i przejęć w sektorze bankowości korporacyjnej i detalicznej rynku Azji i Pacyfiku.

Pracę w sektorze bankowości Pan Mouillé rozpoczął we wrześniu 1999 roku w obszarze bankowości inwestycyjnej banku Merrill Lynch w regionie Azji i Pacyfiku.

Pan Mouillé posiada wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania zdobyte w EDHEC Graduate School of Business Administration w Lille oraz w zakresie finansów zdobyte w Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po). Pan David Mouillé ukończył także studia MBA na University of Hartford.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Barbara Sobala
rozwiń
zwiń
Barbara Sobala

Wiceprezes Zarządu Banku

Pani Barbara Sobala objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 15 października 2013 roku.

Pani Barbara ma wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada ogromne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W Banku Handlowym pracuje od 2005 roku, kiedy to objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji. W latach 2012-2015 kierowała Pionem Ryzyka Bankowości Korporacyjnej. Jest Przewodniczącą Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem i Kapitałem, Wiceprzewodniczącą Komitetu ds. Inwestycji Kapitałowych i członkiem Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku.

Pani Barbara zanim dołączyła do zespołu Banku Handlowego, przez 13 lat pracowała w Banku BPH, gdzie pełniła m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i była członkiem Komitetu Kredytowego Banku.

 

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


James Foley
rozwiń
zwiń
James Foley

Członek Zarządu

Pan James Foley objął stanowisko Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 1 lutego 2019 roku.

Pan James Foley posiada blisko 30-letnie doświadczenie w bankowości, z czego przez ostatnie 13 lat był związany z Grupą Citi. Ostatnio pracował na stanowisku Szefa TTS w Citibank Korea Inc. (od czerwca 2014 r.). Jednym z osiągnięć Pana Jamesa Foley'a było wprowadzanie przelewów transgranicznych dla dwóch nowych banków internetowych w Korei, co otworzyło szerokie możliwości współpracy z tymi bankami, również w segmentach klientowskich, które wcześniej nie współpracowały z Citi.

Wcześniej, tj. w latach 2010-2014 był Szefem TTS Citibank NA Thailand Branch w Tajlandii, a w latach 2005-2010 pełnił rolę Szefa Bankowości Transakcyjnej w Citibank NA New Zealand Branch w Nowej Zelandii. Zarządzając kolejno bankowością transakcyjną w Nowej Zelandii i Tajlandii, odpowiadał za całość usług transakcyjnych dla szerokiego grona firm, w tym zarządzanie gotówką i obsługę handlu, zapewniając klientom mobilne narzędzia do efektywnego zarządzania ich pozycjami finansowymi, kapitałem obrotowym i łańcuchami dostaw. Pod kierownictwem Pana Jamesa Foley'a Bankowość Transakcyjna w Tajlandii i Nowej Zelandii odnotowywała rekordowe przychody, zysk netto i wolumen depozytów.

Swoją karierę zawodową Pan James Foley rozpoczął w 1990 roku w firmie Westpac Banking Corporation w Nowej Zelandii, gdzie pracował do 2005 roku zajmując różne stanowiska kierownicze w obszarach bankowości transakcyjnej, w tym sprzedaży korporacyjnej i rozwoju biznesu.

Pan James Foley posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne uzyskane na Massey University w Palmerston North w Nowej Zelandii.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.


Katarzyna Majewska
rozwiń
zwiń
Katarzyna Majewska

Członek Zarządu

Pani Katarzyna Majewska objęła stanowisko Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dniem 11 stycznia 2016 roku.

Pani Katarzyna Majewska od 1999 roku pracowała w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie współtworzyła Handlobank, a po połączeniu z Citibank (Polska) S.A. była odpowiedzialna między innymi za procesy zakupowe i zarządzanie nieruchomościami spółek z grupy Citi w Polsce. Z sukcesem scentralizowała procesy zakupowe oraz dokonała ich standaryzacji. Brała udział w wielu międzynarodowych projektach sourcingowych. Wprowadziła w Polsce jako pierwszym kraju w strukturze Citi, nowoczesną strategię zarządzania dostawcami zapewniającą ścisłą kontrolę ich efektywności.

Od 2008 roku, Pani Katarzyna Majewska była związana z Grupą PZU, gdzie odpowiadała za obszar administracji, nieruchomości i zakupów.

Pani Katarzyna Majewska posiada bogate doświadczenie związane z tworzeniem strategii zakupowych oraz optymalizacją kosztów i zarządzania zmianą. W swojej dotychczasowej karierze zarządzała budżetami w wysokości kilkuset mln złotych oraz dużymi złożonymi zespołami ludzkimi.


Pani Majewska jest absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła również program MBA stworzony przez RSM Erasmus University oraz General Management Program na Harvard Business School.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa bankowego.