Relacje inwestorskie

Dywidenda

Dywidenda

Dywidenda

Tabela prezentuje historię dywidend wypłacanych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. od 1997 roku, tj. od dnia debiutu Banku na GPW.

Dane dotyczące dywidendy do pobrania w plikuDywidenda, plik xls (37 KB)

Źródło: raporty bieżące Banku Handlowego w Warszawie S.A.
* Współczynnik wypłaty dywidendy za rok 2004 - 100%, dodatkowo podział zysku z lat poprzednich
** 18 czerwca 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanowiło, że dywidenda za 2008 rok nie zostanie wypłacona, a zysk netto będzie przeznaczony na:
1) odpis na kapitał rezerwowy 570 663 986,61 zł
2) odpis na fundusz ogólnego ryzyka 75 000 000,00 zł