Relacje inwestorskie

Konsensus wyników

Konsensus wyników

Konsensus wyników

Opracowanie własne na podstawie raportów analityków sell-side przygotowujących regularne opracowania o Banku
(patrz lista analityków sell-side).
Ostatnia aktualizacja 19-07-2019