Powiernictwo papierów wartościowych
Usługi powiernicze

 Bank oferuje usługi powiernictwa papierów wartościowych już od 1991 roku. Ówczesny Citibank (Poland) S.A. był pierwszym bankiem w Polsce, który zaoferował usługi powiernicze jako produktu odrębnego, komplementarnego w stosunku do usług maklerskich. Citi Handlowy, działając
w ramach Globalnej Sieci Usług Powiernictwa Papierów Wartościowych, stał się niekwestionowanym liderem polskiego rynku. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, Bank jest inicjatorem działań mających na celu rozwój i poprawę zasad funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego. Pod względem wartości aktywów przechowywanych oraz liczby i wartości rozliczanych transakcji na papierach wartościowych Klientów, Citi Handlowy posiada największy udział w polskim rynku usług powierniczych. Naszymi Klientami są głównie zagraniczne i krajowe instytucje finansowe, takie jak m.in. globalne banki powiernicze, międzynarodowe domy maklerskie, banki inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze, inwestycyjne i emerytalne. Misją Banku jest oferowanie usług na najwyższym poziomie poprzez zapewnienie bezpiecznego przechowywania aktywów naszych Klientów i terminowe rozliczanie ich transakcji. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, ciągle doskonalimy poziom oferowanych usług, a także rozszerzamy gamę produktów proponowanych naszym Klientom.

W ramach pakietu usług powiernictwa Citi Handlowy zapewnia m.in.:

  • otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych,
  • prowadzenie ewidencji papierów wartościowych,
  • potwierdzanie warunków czyli tzw. "prematching" oraz rozliczanie transakcji kupna/sprzedaży papierów wartościowych,
  • dostarczanie potwierdzeń i wyciągów z rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych.